Thursday 20 July 2017

കേരള പോലീസിന്‍റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം അധവ എറണാകുളത്തെ വബന്‍ സ്രാവുകളും തൃശ്ശൂരിലെ (ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍) പൊടിമീനും

എറണാകുളത്തെ സിനിമാ നടിയെയും നടനെയും ചുറ്റിപറ്റിയിട്ടുള്ള കേസിന്‍റെ അന്വേഷണം പൊടിപൊടിച്ചു നടക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. ആ കേസില്‍ പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനും എത്ര കാലതാമസം ഉണ്ടായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുതല്‍ കീഴോട്ട് എത്ര ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായെന്നും ഒരുവിധം കേരളീയര്‍ക്കെല്ലാം അറിയാം.

എന്നാല്‍ തൃശ്ശൂരിലെ പാവറട്ടി പോലീസ് സംശയത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച 17-07-2017 കസ്റ്റടിയില്‍ എടുത്ത ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍കാരന്‍ പയ്യന്‍റെ കാര്യം അധികമാരും അറിഞ്ഞിരിക്കാന്‍ വഴിയില്ല.  മൂന്നാം മുറയിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിന്‍റെ കാഠിന്യം സഹിക്യ വയ്യാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അന്വേഷണത്തില്‍ പോലിസുകാര്‍ക്ക് മരണവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കണ്ടതിനാല്‍ രണ്ടു പോലീസുകാരെ സസ്പെന്റ് ചെയ്തെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അത് എവിടെച്ചെന്നവസാനിക്കും എന്ന് കണ്ടറിയണം.


ഈ വൈരുധ്യങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നത് കേരള പൊലീസിന് താടിയുള്ളപ്പനെ പേടിയുണ്ട് എന്നല്ലെ? അല്ലെങ്കില്‍ കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ കിട്ടിയവനെ കട്ടവനാക്കും എന്നുമല്ലേ? ഇതില്‍ പണത്തിന്റെ പങ്കും ഏറെയില്ലെ?

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : www.manjaly.net 

Wednesday 12 July 2017

DEMONETISATION EFFECT: BLACK MONEY ACCOUNT STILL OPEN – RBI GOVERNOR

The RBI Governor Shri Urjit Patel on 12-7-2017 made a statement to the Parliamentary Committee that the demonetised notes deposited after the demonetisation was still being counted. From this it appears that the RBI Governor and his Deputy is counting all the notes personally by hand so that the counting last till the next Lok Sabha election. Till that time black money account will be open and can be added without any notice. The entire drama is a total failure and a promotion of black money without any doubt. I had already described a similar scam in chapter 4 of my autobiography covering my official life, namely “A FRAUD IN THE INDIAN CONSTITUTION”. It also confirms to my question in the last page of the book, “is it not amount to fooling the Parliament and thus the People of India?” and apply in this case too.

This also confirms, what I had stated in my earlier Blog dated titled “PM's ADDRESS TO THE NATION - TOTAL DISAPPOINTMENT” (www.publiccause.manjaly.net/2016/12/pm-address-to-nation.html) published on 12/31/16 immediately after the PM’s address to the nation on the subject.

[To read free part of my autobiography mentioned above, go to below link and click “Look inside”:- www.amazon.in/FRAUD-IN-THE-INDIAN-CONSTITUTION-ebook/dp/B00SQKTADY/

For more details, visit my home page:- www.manjaly.net ]

Friday 7 July 2017

RAILWAY TICKET SUBSIDY ‘GIVE-IT-UP’ – GOVERNMENT IS GIVING FALSE INFORMATION

The recent proposal to introduce the subsidy 'Give Up' option in railway fair, following the footsteps of the gas subsidy, is based on false propaganda and lack of proper calculation. In support of this, Government’s claim is that on each ticket, government subsidy is up to 43% of the cost.  As a matter of fact, lion’s share of the subsidy is consumed by the rich and the affluent in the society and not really benefiting the poor.

A simple calculation can prove it:

The 1st class AC fair in Rajdhani Express from Mumbai Central to New Delhi is Rs.4775/- as on today. So it is the 57% cost recovered. Then the balance 43% subsidy comes to Rs.3602/- making a total cost of Rs.8377/- per ticket. On the contrary, an ordinary sleeper class ticket for the same distance in Punjab Mail, the fare is Rs. 630/-. Therefore, the subsidy comes to Rs. 475/- making the total cost to Rs. 1105. In short, with the subsidy of Rs.3602/- given to a rich man, 6 persons can travel free of charge i.e., with 100% of subsidy in a sleeper class at the present rate of 43% of subsidy (Rs.475/-) per person.

So instead of the cheap propaganda ‘give up subsidy’ total subsidy should be withdrawn from all AC sleeper classes used by the rich.

Then, comes another false propaganda. If we recover full cost in AC sleeper classes, we will loose high class passengers who may opt to travel by air. Let them travel by air. What is the problem in their travelling by air? You reduce the AC coaches depending on the demand. Are you getting any benefit by giving such huge amount on subsidy to rich and the affluent? Why the Government should give alms to rich?

(N.B.:- Also read my autobiography “A FRAUD IN THE INDIAN CONSTITUTION” exposing corruption and scams illustrated with my own experiences during my official life. To read free part of the book, go to the following link and click ‘LOOK INSIDE’ button: http://www.amazon.in/FRAUD-INDIAN-CONSTITUTION-M-P-JOSEPH-ebook/dp/B00SQKTADY/ . Also go to my web page: www.manjaly.net for more information)