Wednesday 22 April 2020

കോവിഡ് – 19:- ലോക്ക്ഡൌണും, മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളും, പിടികിട്ടാത്ത ചോദ്യവും


ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം രാജ്യമാണെന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് സമീപകാലത്ത് ചില വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ കാണുകയുണ്ടായി. അതായതു, സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി  മദ്യത്തിന് അടിമകളായവരുടെ കഥകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അത്. കൊറോണ വൈറസ് / കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൌൺ ഇവരെയെല്ലാം വളരെ മോശമായി ബാധിച്ചതാണ്  കാരണം  . ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം, എല്ലാ വൈൻ ഷോപ്പുകളും അടച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു മദ്യത്തിന് അടിമകളായവരെല്ലാം മദ്യം ഇല്ലാതെ മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ചില പൊതുമാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നത്.   പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ മരിച്ചുപോയ സ്ഥിതിവിശേഷം വരെ ഉണ്ടായി. ചില ആത്മഹത്യാശ്രമങ്ങളും, പിൻവലിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങളായി മറ്റ് പല സങ്കീർണതകളും ഉണ്ടായതായി അറിയുന്നു. സർക്കാരിന്, ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയിൽ മദ്യം നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടിവന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയായി ഇത് മാറി. പിന്നീട് ഒരു ഹരജിയിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി, സർക്കാർ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു.

കാര്യങ്ങൾ നമ്മിൽ പലർക്കും ഇതിനകം അറിയാം. പക്ഷെ എന്റെ ആശങ്ക കഥയെക്കുറിച്ചല്ല. അദൃശ്യമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതായതു, മയക്കുമരുന്ന്, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകൾ, മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്. മുകളിലുള്ള ഖണ്ഡികയിൽ, മദ്യത്തിന് അടിമകളായവരുടെ ദുരവസ്ഥ  ഇതിനകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പിൻവലിക്കൽ കാലയളവിൽ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മദ്യത്തിന് അടിമയായവരെക്കാൾ വളരെ അക്രമാസക്തവും ദയനീയവുമാണ് എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനാൽ, നിലവിലുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ വിതരണ ശൃംഖലകളും തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വിതരണവും ഉണ്ടാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. വിതരണ ശ്രുങ്കല ശരിക്കും തകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മദ്യത്തിന് അടിമയായവരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവരിലുണ്ടാകും. ലോകമെമ്പാടും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളുണ്ടെന്നത് ഒരു നഗ്ന സത്യമാണ്. എന്നാൽ ലോക്ഡൌൺ  കാലത്തു നിരോധിത മയക്കുമരുന്നുകൾ ലഭ്യമല്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം  മദ്യത്തിന് അടിമയായവരെപ്പോലെ മയക്കുമരുന്ന് പിൻവലിക്കൽ കൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായതായി  മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയോ, അല്ലാതെയോ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല.

അവസ്ഥയിൽ, എന്റെ മനസ്സിൽ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഒന്നാമതായി, ലോകത്ത് ഒരിടത്തും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളില്ല. അതിനാൽ, മയക്കുമരുന്ന് പിൻവലിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന കാര്യം . എന്നാൽ സാധ്യത എനിക്ക് ശരിയായി  തോന്നുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതത് സർക്കാരുകളുടെ അറിവോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൂടാതെ പൊതുമാധ്യമങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത ശരിയാണെങ്കിൽ, കൊറോണ വൈറസ് / കോവിഡ് നിർമാർജനം ചെയ്യാനുള്ള ദൗത്യത്തെ ഇത് പരാജയപ്പെടുത്തും. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ യുദ്ധത്തിലും  ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിലും  ഓരോ സർക്കാരുകൾക്കും ശരിക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കോവിഡ് - 19 നെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ വശം കൂടി ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.
M.P. JOSEPH, www.manjaly.net 


Tuesday 21 April 2020

COVID – 19:- THE LOCKDOWN, THE DRUG MAFIA AND THE MILLION DOLLAR QUESTION


COVID – 19:- ALCOHOL ADDICTS, DRUG ADDICTS AND THE DRUG MAFIA
There were some news headlines in the recent past from Kerala, the God’s Own Country. It was about the story of many alcohol addicts in the State. They are all badly affected persons due to the present lockdown declared by the Government in connection with the Corona Virus/COVID-19 epidemic. Because of the lockdown, all wine shops are closed and those who are addicted to alcohol are all in a bad shape without alcohol. The problem went to the extent that some people were died related to this issue, as reported in some public media. There were also some suicide attempts and many other complications as withdrawal symptoms. The issue touched to such a level that the Government had to give direction to provide alcohol on doctor's prescription. Later, the Kerala High Court stayed the order on a petition.

These things are already known to many of us. But my concern is not about this story. It is about a much more important issue which is invisible. It is all about the case of drugs, drug addicts and drug mafia. In the above paragraph, we have already seen the plight of the alcohol addicts.  Compared to this, the difficulties of the drug addicts during the withdrawal period are much more violent and visible than an alcohol addict. Hence, in the present long lockdown period when almost all chains of supply are broken, there cannot be any supply of drugs also. This is what we are believing. But I do not think our belief is a reality. If it is really broken, then there would be much more hue and cry from the drug addicts than the alcohol addicts. It is also a naked truth that there are drug addicts all over the world. But so far I have not come across any such a drug withdrawal problems highlighted by any public media, whether print or online, as happened only on the ground that these banned drugs are not available during the lockdown.

In this situation, there are two probabilities coming into my mind. First of all, there is no drug addicts anywhere in the world. Therefore, there is no drug withdrawal problems. But this probability I cannot digest properly. The second probability is that the problems of the drug addicts are taken care of by the drug mafia with or without the knowledge of the respective Governments and/or silenced the public media. If this second possibility is true, it would defeat the mission to eradicate the Corona Virus / COVID - 19. Apart from that, Governments of all the countries are going to miss a golden chance to curb the menace of drug and drug mafia along with the war against the Corona Virus / COVID – 19. If they are really interested in the welfare of the people, this aspect also to be kept in mind when fighting against the COVID – 19.
M.P. JOSEPH. www.manjaly.net